Vloženo: 20.03.2024
Datum události:
16.04.2024

POZVÁNKA
NA ČLENSKOU SCHŮZI
BYTOVÉHO DRUŽSTVA ŠUMAVA 98, KTERÁ SE KONÁ
DNE 16.4.2024 OD 18.00 HODIN V SUŠÁRNĚ.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

Vloženo: 20.03.2024
Datum události:
16.04.2024

POZVÁNKA
NA ČLENSKOU SCHŮZI
BYTOVÉHO DRUŽSTVA ŠUMAVA 98, KTERÁ SE KONÁ
DNE 16.4.2024 OD 18.00 HODIN V SUŠÁRNĚ.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

1. Zahájení členské schůze, seznámení s programem a jeho schválení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o hospodaření bytového družstva
4. Zpráva kontrolní komise
5. Volba členů představenstva
6. Ukončení podpory Etatherm, oprava střechy
7. Změna správy bytového družstva
8. Vyklizení nepoužívaných kol z koláren domu
9. Diskuse
10. Schválení usnesení

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687